Upadłość konsumencka

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Z momentem uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu zobowiązań bądź ustaleniu planu spłaty funkcja syndyka wygasa.

Tak, postępowanie upadłościowe ma na celu umożliwić Ci powrót do normalności, funkcjonowanie bez zobowiązań niemożliwych do spłaty.

Celem postępowania upadłościowego jest umożliwienie rozpoczęcia „nowego życia” bez zadłużenia. Po zakończeniu postępowania Sąd może umorzyć w całości Twoje zobowiązania bądź ustanowić spłatę ich części. W konsekwencji upadłość konsumencka prowadzić ma do oddłużenia.

Jeżeli na dzień ogłoszenia upadłości jesteś w związku małżeńskim i nie posiadasz umowy majątkowej małżeńskiej cały majątek wspólny wchodzi w skład masy upadłości i będzie sprzedany w toku postępowania.
Twój małżonek staje się Twoim wierzycielem.

W trakcie postępowania upadłościowego jesteś zobowiązany do regulowania bieżących opłat ze środków niepodlegających egzekucji. Oddłużeniu nie podlegają zobowiązania powstałe po dniu ogłoszenia upadłości.

W toku postępowania upadłościowego możesz negocjować swoje długi – możesz zawrzeć układ ze swoimi wierzycielami. To taka forma ugody. Żeby ją zawrzeć, nadzorca sądowy zwołuje zgromadzenie Twoich wierzycieli, na którym przedstawiane są propozycje układowe, wymagające zatwierdzenia przez Sąd. Układ jest zawierany na okres nieprzekraczający pięciu lat i tylko w wyjątkowych przypadkach może przekroczyć te pięć lat. Układ wykonujesz za pośrednictwem nadzorcy wykonania układu.

Kancelaria prawna po wnikliwej analizie Twojej sytuacji majątkowej i osobistej przygotuje wniosek o ogłoszenie upadłości. Ponadto Kancelaria zapewni Ci opiekę prawną po ogłoszeniu upadłości.

Kancelaria prawna nie tylko przygotuje dla Ciebie wniosek o ogłoszenie upadłości, ale również zadba o każdą czynność, jaką powinieneś podjąć na poszczególnych etapach postępowania upadłościowego. Kancelaria szczegółowo wyjaśni Ci też konsekwencje ogłoszenia upadłości dla Twojego majątku, stosunków majątkowo-małżeńskich czy nabycia przez Ciebie spadku, zarówno przed, jak i po ogłoszeniu upadłości. Co więcej, specjaliści z kancelarii poinformują Cię, w jaki sposób upadłość wpłynie na umowy, których jesteś stroną oraz postępowania sądowe i egzekucyjne, które toczą się z Twoim udziałem.

Po ogłoszeniu upadłości zarząd nad Twoim majątkiem przejmuje wyznaczony przez Sąd syndyk. Syndyk to osoba która ma licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Syndyk określi, jaki majątek będzie podlegał wycenie, a następnie sprzedaży w toku postępowania upadłościowego.

Upadłość konsumencka może, ale nie musi wpłynąć na Twoją rodzinę. Przede wszystkim jeżeli pozostajesz w związku małżeńskim i posiadasz majątek wspólny, to z chwilą ogłoszenia upadłości cały majątek wspólny wejdzie w skład masy upadłości i będzie podlegał sprzedaży w toku Twojego postępowania upadłościowego. Co ważne, z chwilą ogłoszenia upadłości między Tobą a Twoim współmałżonkiem powstaje rozdzielność majątkowa.

Sąd przydzieli ci kwotę w wysokości przeciętnego czynszu najmu mieszkania nawet na dwa lata. Ale może okazać się, że sprzedaż twojego domu lub mieszkania w ogóle nie będzie konieczna, o ile wykażesz, że długi spłacisz i bez tego.

Nie. Upadłość konsumencka jest właśnie po to, żeby nie pozostawić nikogo bez środków do życia i dachu nad głową. Polega ona na częściowym umorzeniu długów. Reszta zaś spłacana jest zgodnie z ustalonym planem, ale tak, aby z twoich przychodów pozostało ci co najmniej minimalne miesięczne wynagrodzenie.

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą nie możesz ogłosić upadłości konsumenckiej. Nie wyklucza to jednak możliwości ogłoszenia upadłości jako przedsiębiorca.

Nie możesz ogłosić upadłości konsumenckiej, kiedy prowadzisz działalność gospodarczą, a także wtedy kiedy nie regulujesz swoich zobowiązań przez okres krótszy niż trzy miesiące.

Twoje zobowiązania ciągle rosną? Zaciągasz kolejną chwilówkę, aby spłacić inne zobowiązania? To odpowiednia chwila na podjęcie decyzji o rozpoczęciu postępowania upadłościowego.

Ustawodawca przewiduje, że jesteś niewypłacalny, gdy nie regulujesz swoich zobowiązań od ponad trzech miesięcy, nawet jeżeli masz tylko jednego wierzyciela.

Jeżeli prowadzisz dużą firmę nie możesz ogłosić upadłości konsumenckiej, ale możesz ubiegać się o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Kancelaria prawnicza pomoże Ci wybrać odpowiednią drogę.

Możesz ubiegać się o postępowanie upadłościowe również w przypadku, gdy nie posiadasz żadnego majątku. Koszty postępowania upadłościowego pokryje wtedy tymczasowo Skarb Państwa.

Opłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości to tylko 30,00 zł.

Bez upadłości konsumenckiej Twoje długi będą ciągle rosły.

Upadłość konsumencka to jedyna droga do umorzenia Twoich zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w toku postępowania upadłościowego. Powyższego nie gwarantuje sprzedaż Twojego majątku przez komornika.

Jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej we własnym imieniu, nie regulujesz swoich zobowiązań od ponad trzech miesięcy, nawet względem jednego wierzyciela, możesz ubiegać się o upadłość konsumencką. Aby wszcząć procedurę upadłościową musisz złożyć wniosek we właściwym Sądzie. Opłata sądowa od wniosku o upadłość konsumencką to jedyne 30 zł.

Jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub zawodowej we własnym imieniu, nie regulujesz swoich długów od ponad trzech miesięcy – w takim razie możesz ubiegać się o upadłość konsumencką.

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które pozwala całkowicie umorzyć Twoje długi. To rozwiązanie dla osób niewypłacalnych – które nie są w stanie spłacać zaciągniętych kredytów, popadli w spiralę długów i nie potrafią z niej wyjść. Upadłość konsumencka jest szansą na rozpoczęcie wszystkiego z „czystą kartą”.

Jeśli od ponad trzech miesięcy nie płacisz rat kredytu lub pożyczki, a miesięczne raty przekraczają Twoje możliwości finansowe, zaś windykatorzy pukają do Twoich drzwi, upadłość konsumencka jest właśnie dla Ciebie.

Część, a nawet całość Twoich zobowiązań może ulec umorzeniu w wyniku przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Po ogłoszeniu upadłości komornik nie będzie mógł prowadzić egzekucji z Twojego majątku, a wszelkie kontakty z wierzycielami i windykatorami przejmie syndyk.