Czy mogę negocjować moje długi?

W toku postępowania upadłościowego możesz negocjować swoje długi – możesz zawrzeć układ ze swoimi wierzycielami. To taka forma ugody. Żeby ją zawrzeć, nadzorca sądowy zwołuje zgromadzenie Twoich wierzycieli, na którym przedstawiane są propozycje układowe, wymagające zatwierdzenia przez Sąd. Układ jest zawierany na okres nieprzekraczający pięciu lat i tylko w wyjątkowych przypadkach może przekroczyć te pięć […]
Czytaj dalej

Jaka jest rola kancelarii prawnej?

Kancelaria prawna po wnikliwej analizie Twojej sytuacji majątkowej i osobistej przygotuje wniosek o ogłoszenie upadłości. Ponadto Kancelaria zapewni Ci opiekę prawną po ogłoszeniu upadłości.
Czytaj dalej

Jakie będę mieć korzyści z wynajęcia kancelarii prawnej?

Kancelaria prawna nie tylko przygotuje dla Ciebie wniosek o ogłoszenie upadłości, ale również zadba o każdą czynność, jaką powinieneś podjąć na poszczególnych etapach postępowania upadłościowego. Kancelaria szczegółowo wyjaśni Ci też konsekwencje ogłoszenia upadłości dla Twojego majątku, stosunków majątkowo-małżeńskich czy nabycia przez Ciebie spadku, zarówno przed, jak i po ogłoszeniu upadłości. Co więcej, specjaliści z kancelarii […]
Czytaj dalej

Czy i jak upadłość wpłynie na moją rodzinę?

Upadłość konsumencka może, ale nie musi wpłynąć na Twoją rodzinę. Przede wszystkim jeżeli pozostajesz w związku małżeńskim i posiadasz majątek wspólny, to z chwilą ogłoszenia upadłości cały majątek wspólny wejdzie w skład masy upadłości i będzie podlegał sprzedaży w toku Twojego postępowania upadłościowego. Co ważne, z chwilą ogłoszenia upadłości między Tobą a Twoim współmałżonkiem powstaje […]
Czytaj dalej

A co z moim mieszkaniem?

Sąd przydzieli ci kwotę w wysokości przeciętnego czynszu najmu mieszkania nawet na dwa lata. Ale może okazać się, że sprzedaż twojego domu lub mieszkania w ogóle nie będzie konieczna, o ile wykażesz, że długi spłacisz i bez tego.
Czytaj dalej