Czy zadłużenie można umorzyć?

Celem postępowania upadłościowego jest umożliwienie rozpoczęcia „nowego życia” bez zadłużenia. Po zakończeniu postępowania Sąd może umorzyć w całości Twoje zobowiązania bądź ustanowić spłatę ich części. W konsekwencji upadłość konsumencka prowadzić ma do oddłużenia.
Czytaj dalej