Jakie będę mieć korzyści z poddania się upadłości konsumenckiej?

Jakie będę mieć korzyści z poddania się upadłości konsumenckiej?

Część, a nawet całość Twoich zobowiązań może ulec umorzeniu w wyniku przeprowadzenia
postępowania upadłościowego. Po ogłoszeniu upadłości komornik nie będzie mógł prowadzić
egzekucji z Twojego majątku, a wszelkie kontakty z wierzycielami i windykatorami przejmie
syndyk.