Kto po ogłoszeniu upadłości przejmuje pieczę nad moim majątkiem?

Kto po ogłoszeniu upadłości przejmuje pieczę nad moim majątkiem?

Po ogłoszeniu upadłości zarząd nad Twoim majątkiem przejmuje wyznaczony przez Sąd syndyk. Syndyk to osoba która ma licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Syndyk określi, jaki majątek będzie podlegał wycenie, a następnie sprzedaży w toku postępowania upadłościowego.