Kto może się ubiegać o upadłość konsumencką?

Kto może się ubiegać o upadłość konsumencką?

Jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub zawodowej we własnym imieniu, nie regulujesz swoich długów od ponad trzech miesięcy – w takim razie możesz ubiegać się o upadłość konsumencką.