Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby ubiegać się o upadłość konsumencką?

Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby ubiegać się o upadłość konsumencką?

Jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej we własnym imieniu, nie regulujesz swoich zobowiązań od ponad trzech miesięcy, nawet względem jednego wierzyciela, możesz ubiegać się o upadłość konsumencką. Aby wszcząć procedurę upadłościową musisz złożyć wniosek we właściwym Sądzie. Opłata sądowa od wniosku o upadłość konsumencką to jedyne 30 zł.