Jakie będę mieć korzyści z wynajęcia kancelarii prawnej?

Jakie będę mieć korzyści z wynajęcia kancelarii prawnej?

Kancelaria prawna nie tylko przygotuje dla Ciebie wniosek o ogłoszenie upadłości, ale również zadba o każdą czynność, jaką powinieneś podjąć na poszczególnych etapach postępowania upadłościowego. Kancelaria szczegółowo wyjaśni Ci też konsekwencje ogłoszenia upadłości dla Twojego majątku, stosunków majątkowo-małżeńskich czy nabycia przez Ciebie spadku, zarówno przed, jak i po ogłoszeniu upadłości. Co więcej, specjaliści z kancelarii poinformują Cię, w jaki sposób upadłość wpłynie na umowy, których jesteś stroną oraz postępowania sądowe i egzekucyjne, które toczą się z Twoim udziałem.