Jaka jest rola kancelarii prawnej?

Jaka jest rola kancelarii prawnej?

Kancelaria prawna po wnikliwej analizie Twojej sytuacji majątkowej i osobistej przygotuje wniosek o ogłoszenie upadłości. Ponadto Kancelaria zapewni Ci opiekę prawną po ogłoszeniu upadłości.