Czy po ogłoszeniu upadłości nadal kontroluje mnie syndyk?