Czy po ogłoszeniu upadłości mogę nabywać nowy majątek?