Czy mogę rozpocząć postępowanie upadłościowe, jeśli nie mam na to pieniędzy?