Czy mogę negocjować moje długi?

Czy mogę negocjować moje długi?

W toku postępowania upadłościowego możesz negocjować swoje długi – możesz zawrzeć układ ze swoimi wierzycielami. To taka forma ugody. Żeby ją zawrzeć, nadzorca sądowy zwołuje zgromadzenie Twoich wierzycieli, na którym przedstawiane są propozycje układowe, wymagające zatwierdzenia przez Sąd. Układ jest zawierany na okres nieprzekraczający pięciu lat i tylko w wyjątkowych przypadkach może przekroczyć te pięć lat. Układ wykonujesz za pośrednictwem nadzorcy wykonania układu.