Czy jeżeli jestem w związku małżeńskim mój majątek będzie zlikwidowany?