Czy i jak upadłość wpłynie na moją rodzinę?

Czy i jak upadłość wpłynie na moją rodzinę?

Upadłość konsumencka może, ale nie musi wpłynąć na Twoją rodzinę. Przede wszystkim jeżeli pozostajesz w związku małżeńskim i posiadasz majątek wspólny, to z chwilą ogłoszenia upadłości cały majątek wspólny wejdzie w skład masy upadłości i będzie podlegał sprzedaży w toku Twojego postępowania upadłościowego. Co ważne, z chwilą ogłoszenia upadłości między Tobą a Twoim współmałżonkiem powstaje rozdzielność majątkowa.