Zmiany w przepisach dotyczących wpływu ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego

Zmiany w przepisach dotyczących wpływu ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego Anna Łukasiewiczaplikant adwokackiWspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria prawnicza sp. j. Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw jest możliwość żądania w drodze powództwa lub zarzutu uznania rozdzielności majątkowej […]
Czytaj dalej